Beneficis del Neurofeedback per al TOC

Pateixes d’un trastorn obsessiu-compulsiu? Descobreix els beneficis del Neurofeedback per tractar el TOC d’una manera no invasiva i sense fàrmacs.

Què és el trastorn obsessiu compulsiu?

El Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC) es caracteritza, tal com indica el nom, per la presència d’obsessions i/o compulsions. A grans trets, podem definir les obsessions com a pensaments intrusius recurrents i les compulsions com les conductes repetitives que es duen a terme per reduir l’ansietat que provoquen les obsessions.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquest trastorn afecta un 2-3% de la població general. Tendeix a tenir un curs crònic si no es fa un tractament adequat.

Aquest trastorn sol tenir un alt impacte negatiu per a la vida del pacient i la de la seva família i se sol associar el seu empitjorament amb els esdeveniments estressants que viuen les persones amb aquest diagnòstic.

Símptomes del TOC

El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals estableix els criteris que cal tenir en compte per al diagnòstic del TOC:

El principal punt a tenir en compte és que han de ser presents les obsessions, compulsions o totes dues:

Les obsessions es defineixen com:

 1. Pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistents no desitjades i que solen causar malestar.
 2. El subjecte intenta ignorar o suprimir les obsessions amb algun altre pensament o compulsió.

Les compulsions es defineixen com

 1. Comportaments o actes mentals repetitius que es duen a terme en resposta a una obsessió o seguint unes regles que cal aplicar.
 2. L’objectiu és prevenir o disminuir el malestar o evitar una situació temuda.

Les obsessions o compulsions impliquen una gran quantitat de temps o generen malestar o deteriorament a la vida quotidiana.

És possible especificar, segons el nivell de consciència de la persona, si el TOC és:

 • Amb introspecció bona o acceptable: reconeix que les creences no són certes o que poden ser certes o no.
 • Amb poca introspecció: Pensa que les creences són probablement certes.
 • Amb absència d’introspecció/ amb creences delirants: Està completament convençut que les creences són certes.

 

Teràpia Neurofeedback per tractar el TOC

El Neurofeedback en el tractament del TOC té com a objectiu modificar l’activitat elèctrica cerebral perquè, així, la simptomatologia es vegi reduïda.

En el cas del TOC, s’han fet una gran quantitat d’investigacions per observar si el Neurofeedback pot causar algun benefici en aquest tipus de trastorns. S’ha pogut comprovar que aquest mètode és capaç de provocar efectes beneficiosos en els signes i els símptomes del TOC i que persisteixen durant un temps prolongat després de la teràpia.

Basant-nos en les dades d’aquests estudis, és indicada la utilització del Neurofeedback en el tractament del TOC.

Beneficis del Neurofeedback com a tractament per al TOC

S’ha pogut observar que l’aplicació del Neurofeedback en casos de TOC pot millorar molts aspectes:

 • Reducció de pensaments recurrents i les obsessions
 • Reducció dels comportaments compulsius
 • Major autoregulació i autocontrol
 • Millora de la simptomatologia de l’estat d’ànim
 • Major calma mental
 • Millora de la simptomatologia ansiosa

En conclusió, la qualitat de vida del pacient i la del seu entorn pot millorar de manera significativa amb l’aplicació del Neurofeedback.

 

Com es duu a terme el tractament per al TOC a Neuroscenter?

En primer lloc, a Neuroscenter sempre es realitza una primera sessió en què el/la psicòleg/òloga farà una avaluació inicial del cas. Aquesta visita aportarà una informació que permetrà valorar si, a priori, el Neurofeedback pot ser un bon tractament pel pacient.

Prèviament a poder iniciar l’entrenament a Neurofeedback, es duu a terme un Mapeig Cerebral o qEEG. Els resultats obtinguts en aquest registre permetran conèixer l’activitat elèctrica cerebral del pacient per així establir el pla d’entrenament individualitzat que se seguirà per poder millorar la simptomatologia del TOC i conèixer els beneficis que es poden aconseguir gràcies a l’entrenament de Neurofeedback.

A les sessions de Neurofeedback el pacient porta col·locat un gorro amb sensors que registren la seva activitat. Segons l’activitat elèctrica que es vagi registrant la persona rebrà uns estímuls visuals i auditius que són els que aniran ensenyant al cervell, de manera no invasiva, els patrons d’ones cerebrals que s’han d’incrementar i els que s’han de reduir.

L’entrenament consistirà en un mínim de 20 sessions, amb una freqüència de dues per setmana. Cadascuna de les sessions pot durar entre 30 i 45 minuts.

Un cop finalitzat el tractament, es realitzarà novament el Mapeig cerebral per així poder conèixer, de forma objectiva, quins han estat els canvis obtinguts a l’activitat cerebral.

 

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?