Política de privadesa

¿QUI SOM?

NEUROTRAINING SL, (d’ara endavant “NEUROS CENTER”) amb CIF B66585746, i domicili social al Carrer Gresolet 14, baix, Barcelona, ​​és una clínica especialitzada en serveis de psicologia, teràpies de neurofeedback i EDMR.

¿QUÈ FEM AMB LES TEVES DADES?

En compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i en especial el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), en relació amb les dades personals proporcionades a través del correu electrònic de contacte o d’aquesta pàgina web, us informem que:

La base legal daquest tractament és la satisfacció de linterès legítim de lusuari, dacord amb el que estableix larticle 6 a) de lesmentat Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades.

La finalitat de les dades facilitades pels nostres usuaris són:

  1. Resoldre els vostres dubtes o proporcionar-vos la informació sol·licitada per la nostra pàgina web o correu electrònic.
  2. L´enviament d´informació per correu electrònic sobre esdeveniments, teràpies, novetats o qualsevol altra informació relativa a la nostra clínica, a través de la nostra Newsletter.

En el moment de facilitar les vostres dades, els usuaris poden triar si desitgen o no rebre informació per correu electrònic, a través de la casella corresponent.

Les dades facilitades mai no seran utilitzades per a finalitat diferent de l’anteriorment descrita, i seran immediatament suprimides quan deixin de ser necessàries per a les finalitats descrites.

NEUROS CENTER no elabora perfils o adopta decisions de forma automatitzada amb les dades personals.

T’informem que hi ha a disposició de l’usuari la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Disposem d’un Delegat de Protecció de Dades, les dades de contacte del qual són les següents: email info@neuroscenter.com.

NEUROS CENTER no fa transferències de dades personals a països no membres de la UE.

En cas que NEUROS CENTER prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes, primaran el que s’hi estableixi sobre el que exposa aquest document.

Tota la informació relativa a Dades de Caràcter Personal rebuda per NEUROS CENTER és tractada amb la màxima confidencialitat, respectant en tot moment el deure de secret professional. Les dades personals proporcionades en cap cas seran cedides a tercers.

NEUROS CENTER ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades personals facilitades, així com complir amb la normativa vigent.

¿QUINS DRETS TINC SOBRE LES MEVES DADES?

L’usuari té dret a accedir a la informació que concerneix recopilada en els tractaments de NEUROS CENTER, rectificar-la de ser errònia, suprimir-la, limitar-ne el tractament, a la portabilitat de la informació quan sigui tècnicament possible, així com oposar-se al seu tractament a través d’una única comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del DNI o document identificatiu equivalent) dirigida al responsable del tractament, amb domicili de notificacions a aquests efectes al Carrer Gresolet 14, Baix, 08034 Barcelona. No obstant això, l’usuari podrà igualment exercir els esmentats drets a través de l’adreça de correu electrònic info@neuroscenter.com, adjuntant-hi còpia signada del DNI o document identificatiu equivalent, i establint com a assumpte del correu “Exercici de drets”.

NEUROS CENTER podrà modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial oa la pràctica empresarial. Si NEUROS CENTER introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix website, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades vigent a cada moment. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al website, o en el moment d’obtenció del consentiment de l’usuari.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?