Què és el Neurofeedback?

Conoce nuestros centros

Ubicados en Barcelona y Girona

Valoración en Google

4.9
4.9/5

Clínica Neuroscenter

Centros en Barcelona y Girona

4.9
4.9/5

Neurofeedback: entrenament cerebral

El Neurofeedback és una tècnica per entrenar el cervell, ja sigui per millorar el rendiment del pacient o per corregir alguna dificultat o trastorn que pugui estar causant un desequilibri en el funcionament cerebral.

El neurofeedback és un entrenament directe de la funció cerebral, mitjançant el qual el cervell aprèn a funcionar de manera més eficient. És un entrenament de l’autorregulació, necessària per a un bon funcionament, que permet al cervell ser més eficient i efectiu.

En la darrera dècada, els neurocientífics, han revelat que trastorns com, l’ ansietat, el TDAH, la depressió, les adiccions, l’ epilèpsia i disfuncions com l’ estrès crònic, les obsessions i l’ insomni, són un desequilibri en el funcionament de diferents regions cerebrals. L’entrenament cerebral actua sobre l’arrel del problema a nivell cerebral, produint profundes millores amb efectes duradors.

Branca del Biofeedback

El tractament del Neurofeedback és una branca del Biofeedback, un mètode mitjançant el qual es registren i mesuren processos biològics (com poden ser la temperatura de la pell, la freqüència cardíaca o les ones cerebrals) per ajudar la persona a obtenir el control d’aquesta activitat, normalment involuntària. El Biofeedback és utilitzat per combatre l’estrès i l’ansietat, així com per al tractament de dolors crònics i migranyes.

El Neurofeedback també s’anomena EEG Biofeedback perquè es basa en l’activitat elèctrica del cervell. El Neurofeedback és senzillament biofeedback aplicat directament al cervell.

L’objectiu del Neurofeedback és ajudar les persones a millorar el funcionament cognitiu, conductual i emocional, entrenant els pacients a augmentar certes ones cerebrals mentre se n’inhibeixen d’altres, per fomentar una regulació cerebral òptima.

Com funciona el Neurofeedback?

El Neurofeedback registra les ones cerebrals obtingudes a través d’uns sensors situats al cuir cabellut (electroencefalograma quantitatiu o EEG).

Les ones registrades s’interpreten a un ordinador especialitzat, la qual cosa permet observar quines zones del cervell estan funcionant de manera incorrecta, causant els símptomes i dificultats.

A partir d’aquesta informació s’establirà un pla d’entrenament personalitzat per a cada pacient. Aquest entrenament es basa en l’aprenentatge per condicionament operant.

El condicionament operant (o instrumental) es considera el mecanisme principal d’aprenentatge subjacent a l’autoregulació de l’activitat cerebral a través del Neurofeedback.

Essencialment, el condicionament operant estableix que les conseqüències positives augmenten la probabilitat d’un comportament donat, mentre que les conseqüències negatives la disminueixen.

Mentre es realitza la sessió d’entrenament, l’ordinador dóna unes indicacions audiovisuals (en forma d’exercici o videojoc) per a l’activació o desactivació de regions cerebrals concretes.

Si el cervell està seguint bé l’exercici, l’audiovisual continua, si, per contra, es detecten processos erronis, el videojoc o l’audiovisual s’atura. D’aquesta manera, el cervell començarà a aprendre què ha de fer per reduir les ones cerebrals que causen les dificultats i augmentar les ones associades a un funcionament millor. Amb la repetició, el cervell consolidarà allò que aprèn i aconseguirà mantenir-se en aquest estat d’equilibri també després del tractament.

En què consisteix la teràpia Neurofeedback?

És un mètode avançat no invasiu, que actua de manera directa sobre la funció cerebral provocant un millor rendiment que es manté amb el temps.

La teràpia de Neurofeedback es va desenvolupar a partir de diverses investigacions després que Hans Berger descobrís les ones cerebrals als anys vint, amb el primer electroencefalograma.

El procediment consisteix en una primera avaluació de l’activitat cerebral mitjançant la realització d’un EEG col·locant 19 sensors situats al cuir cabellut que ens permeten obtenir com a resultat un mapeig cerebral complet, que ens indica a quines zones cal treballar, és a dir, aquelles zones amb una activitat excessiva o deficient. Això ens proporciona la informació necessària per dur a terme la tercera part del tractament, on el pacient fa l’entrenament cognitiu amb estimulació visual i auditiva.

De quina manera em pot ajudar el Neurofeedback?

Aquest tractament enforteix l’atenció, la memòria, la velocitat de processament, el processament visual i auditiu, i el raonament: elements fonamentals per millorar la capacitat d’aprenentatge de qualsevol persona.

Qualsevol persona pot prendre sessions de Neurofeedback. Tot i no ser una pràctica molt comuna, tots hauríem d’entrenar el cervell com qualsevol múscul. Això es pot aconseguir mitjançant el Neurofeedback. A través dels estímuls cerebrals generats a les sessions es pot millorar la funció cerebral:

  • Millorar l’atenció, la memòria i la capacitat d’aprenentatge.
  • Augmentar la concentració i el rendiment.
  • Minimitzar l’estrès.
  • Obtenir més autocontrol i més relaxació.
  • Endarrerir el deteriorament cerebral per envelliment.

Coneix la capacitat del ➜ Neurofeedback com a Potenciador Cerebral

El Neurofeedback permet la renovació o millora de la connexió neuronal i preveu l’envelliment cerebral a través de la potenciació de la reserva cognitiva.

S’entén per «reserva cognitiva» la capacitat cognitiva acumulada durant tota una vida, una capacitat que no impedeix l’aparició d’aquestes malalties, però que sí que pot mitigar-ne els símptomes. L’entrenament cerebral és una activitat que condueix a una major reserva cognitiva.

A més, el Neurofeedback ajuda a corregir desequilibris en el funcionament de diferents regions cerebrals, causants de símptomes i dificultats que generen trastorns com l’ansietat, el TDAH, la depressió, les adiccions, l’epilèpsia i les disfuncions com l’estrès crònic, les obsessions i l’insomni.

Més informació sobre els ➜ Beneficis del Neurofeedback.

 

El Neurofeedback aporta un treball cerebral que fomenta unes connexions més fortes a cada entrenament, i ajuda a crear noves xarxes sinàptiques a diferents àrees cerebrals, aportant una millora cognitiva.

En què es basa el Neurofeedback?

Neurogènesi: producció de noves neurones

La neurogènesi és el procés del sistema nerviós encarregat de produir noves neurones. Així, el cervell arriba a estar compost per més de 100 mil milions de neurones.

Les primeres investigacions consideraven que la neurogènesi s’aturava poc després del naixement, però avui dia sabem que el cervell té la capacitat de reorganitzar les seves rutes neuronals, de crear noves connexions, i fins i tot de crear noves neurones, com succeeix a l’hipocamp.

Aquesta troballa va revolucionar el concepte de cervell, desmentint la creença que era l’únic òrgan incapaç de regenerar-se i, per tant, estàtic. Aquí s’obre pas el Neurofeedback, estimulant la neurogènesi.

Això implica que podem aprendre i reaprendre, ja que el cervell és un òrgan plàstic i flexible al llarg de tot el nostre cicle vital.

La neurogènesi pot veure’s afectada per la influència de diversos factors positius com l’aprenentatge, l’estimulació cognitiva, l’exercici físic, o la influència hormonal, però també per factors negatius com l’estrès agut o crònic, o malalties psiquiàtriques com la depressió, etc.

Plasticitat Cerebral: modelat del sistema nerviós

La plasticitat neuronal és el conjunt de modificacions que es produeixen al sistema nerviós com a resultat de l’entorn. L’experiència modifica el nostre cervell contínuament, enfortint o afeblint les sinapsis que connecten les neurones.

Aquest procés es coneix com a aprenentatge. Independentment del declivi natural que comporta la vellesa, durant l’aprenentatge es poden produir noves neurones, ja que la nostra intel•ligència no és fixa ni immutable.

“El Neurofeedback, a cada entrenament, aporta un treball cerebral que fomenta unes connexions més fortes, i ajuda a crear noves xarxes sinàptiques en diferents àrees cerebrals aportant una millora cognitiva.”

El Neurofeedback crea canvis a llarg termini al cervell, i en conseqüència al comportament, les emocions o les capacitats cognitives. Es basa en canviar el cervell directament a través de la neuroplasticitat i l’aprenentatge. El seu objectiu és abordar el problema central i no simplement emmascarar els símptomes.

Més informació sobre Neurofeedback

Hi ha evidència científica sobre l’eficàcia de Neurofeedback?

Podem trobar una gran quantitat d´estudis que avalen l’eficàcia del Neurofeedback en diferents àmbits. A continuació, esmentarem alguns exemples.

Capacitats cognitives

Es va realitzar la revisió de diversos estudis que van observar l’efecte del Neurofeedback en persones sanes per a la millora de les capacitats cognitives. Es va poder comprovar que va tenir un efecte significatiu sobre la memòria de treball, l’estat d’ànim i la qualitat del son i un efecte mitjà-alt en les funcions executives

Da Silva, J. C., & De Souza, M. L. (2021). Neurofeedback training for cognitive performance improvement in healthy subjects: A systematic review. Psychology & Neuroscience, 14(3), 262.

D’altra banda, també s’ha investigat l’efecte del Neurofeedback a pacients amb demència. Les evidències suggereixen que els pacients mostren millores significatives en les tasques de memòria i en algunes subescales de les proves cognitives estandarditzades.

Trambaiolli, L. R., Cassani, R., Mehler, D., & Falk, T. H. (2021). Neurofeedback and the aging brain: a systematic review of training protocols for dementia and mild cognitive impairment. Frontiers in aging neuroscience, 13, 270.


Depressió

La Revista de la Universitat de Cambridge va publicar la revisió de múltiples estudis sobre l’eficàcia del Biofeedback i el Neurofeedback als símptomes depressius. Es va poder concloure que ambdues tècniques són prometedores en la reducció de la simptomatologia depressiva, fins i tot en els pacients amb trastorn depressiu major. A més, aquestes intervencions podrien integrar-se amb psicoteràpia, aconseguint així potenciar-ne els resultats.

Fernández-Álvarez, J., Grassi, M., Colombo, D., Botella, C., Cipresso, P., Perna, G., & Riva, G. (2022). Efficacy of bio-and neurofeedback for depression: a meta-analysis. Psychological medicine, 52(2), 201-216.


Ansietat

La Universitat de Texas va dur a terme un estudi amb pacients amb símptomes d’Ansietat. Es va poder determinar que després de l’entrenament en Neurofeedback els símptomes van millorar de manera significativa.

Jones, M., & Hitsman, H. (2018). QEEG guided neurofeedback treatment for anxiety symptoms. NeuroRegulation, 5(3), 85-85.


TDAH

Un estudi que va comparar l’eficàcia de l’Entrenament cognitiu amb la del Neurofeedback en nens amb diagnòstic de TDAH va concloure que el Neurofeedback va aconseguir millors resultats als símptomes del TDAH, per la qual cosa ho van assenyalar com una intervenció prometedora.

Steiner, N. J., Frenette, E. C., Rene, K. M., Brennan, R. T., & Perrin, E. C. (2014). Neurofeedback and cognitive attention training for children with attention-deficit hyperactivity disorder in schools. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 35(1), 18-27.


Trastorn de l’Espectre Autista

S’ha pogut demostrar una millora significativa de les funcions executives i el comportament social en nens amb trastorns de l’espectre autista (TEA) després d’haver realitzat 40 sessions de Neurofeedback. A més, aquests mateixos autors van poder comprovar que aquests canvis es van mantenir 12 mesos després del tractament.

Kouijzer, M. E., de Moor, J. M., Gerrits, B. J., Buitelaar, J. K., & van Schie, H. T. (2009). Long-term effects of neurofeedback treatment in autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(2), 496-501.


Epilèpsia

Mitjançant la revisió de diferents estudis que van observar l’efecte del Neurofeedback a l’epilèpsia es va poder comprovar la seva eficàcia en reduir significativament les convulsions, en concret, en l’epilèpsia resistent al tractament farmacològic. Per tant, el neurofeedback es va proposar com un molt bon enfocament en pacients epilèptics resistents als medicaments. A més, l’ús de neurofeedback en nens amb crisis parcials ha tingut un efecte positiu.

Tozihi, A., Mehdizadeh, M., & Jahan, A. (2018). REVIEW OF NEUROFEEDBACK IN EPILEPSY.

Consulta les Investigacions en Neurofeedback per obtenir més informació.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?