Neurogènesi

Què és la neurogènesi?

La neurogènesi és el procés mitjançant el qual el Sistema Nerviós crea noves neurones. Aquest procés passa a partir de les cèl·lules mare del cervell.

La neurogènesi és especialment important a l’etapa embrionària. Tot i això, en els darrers anys s’ha pogut comprovar que és un procés que també té lloc a l’edat adulta, encara que de forma molt més limitada.

Quan i on passa?

Passa al Sistema Nerviós al llarg de tota la vida, però de forma molt més important durant el desenvolupament primerenc, iniciant des de la gestació.

A l’edat adulta la neurogènesi només s’ha observat en dues zones del cervell:

  • La zona subgranular de la circumvolució dentada de l’hipocamp, on les noves neurones són importants per a l’aprenentatge, la memòria i la resposta emocional.
  • La zona subventricular.

Per què és important?

És un procés important per diverses raons.

En primer lloc, ajuda a reposar la població de neurones al cervell, que s’esgota constantment a causa de la mort cel·lular.

En segon lloc, ajuda a mantenir el cervell flexible i adaptable, ja que es poden generar noves neurones per reemplaçar les que s’han perdut o malmès.

Finalment, la neurogènesi s’ha relacionat amb una millor cognició i memòria, així com amb un risc menor de deteriorament mental relacionat amb l’edat.

Es creu que la generació de noves neurones pot tenir un paper en l’aprenentatge i la memòria, i en la resposta als canvis a l’entorn.

Quins factors afecten la neurogènesi?

És un procés complex que està regulat per una varietat de factors intrínsecs i extrínsecs.

Els factors intrínsecs inclouen el tipus de cèl·lula mare neural, la disponibilitat de factors de creixement i el microambient local. Els factors extrínsecs inclouen exercici, dieta o estrès.

Hi ha moltes formes en què la podem facilitar:

  • Exercici aeròbic i dieta saludable: una dieta alta en greixos s’associa amb una disminució a la taxa de neurogènesi. Per tant, es recomana una alimentació que inclogui aliments rics en antioxidants i baixa en greixos.
  • Gestió de l’estrès: l’aparició d’alts nivells d’estrès disminueix la taxa de neurogènesi, per això és aconsellable buscar recursos per poder gestionar-lo de la millor manera possible.
  • Entorn ric en estimulació: realitzar activitats que ens estimulin cognitivament o que ens donin oportunitats per interaccionar socialment és molt positiu per afavorir el procés de la neurogènesi.

Diferència entre neurogènesi i neuroplasticitat

La neurogènesi és el procés de crear noves neurones, mentre que la neuroplasticitat és el procés de canviar les connexions entre les neurones que ja existeixen.

La neuroplasticitat, igual que la neurogènesi, participa en la capacitat del cervell per adaptar-se i canviar com a conseqüència de l’experiència. Permet que el cervell es reorganitzi en resposta a nova informació, cosa que el converteix en un òrgan increïblement adaptable.

La neuroplasticitat també disminueix amb l’edat, però continua produint-se al sistema nerviós durant tota la vida.

Tant la neurogènesi com la neuroplasticitat són essencials per al funcionament normal del cervell. Junts, aquests processos permeten que el cervell s’adapti i canviï al llarg de les nostres vides, facilitant-nos la capacitat d’aprendre i recordar informació nova.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?