Les parts del cervell humà

Parts del cervell humà i les seves funcions

El Sistema Nerviós Central el componen la medul·la espinal i l’encèfal. L’encèfal, alhora, està conformat pel cerebel, el tronc encefàlic i el cervell.

 • Cerebel: coordina els moviments, l’equilibri i l’orientació.
 • Tronc encefàlic: és la unió entre el cervell i la medul·la espinal i està format pel bulb raquidi i la protuberància. S’encarrega de funcions vitals com ara la respiració o l’activitat del cor.
 • Cervell: és la principal estructura del sistema nerviós central i és el centre de control de totes les funcions corporals i mentals. Està compost per milions de cèl·lules nervioses anomenades neurones i cèl·lules de suport anomenades glías.

El cervell és considerat un dels òrgans més complexos i misteriosos del cos humà. Conèixer el funcionament del cervell continua sent molt complex avui dia, no obstant, sí que sabem moltes coses sobre ell.

 

Els hemisferis cerebrals

El cervell es divideix en dues parts simètriques, els hemisferis cerebrals. Ambdós hemisferis estan connectats per un feix de fibres nervioses anomenat cos callós i cadascun s’especialitza en realitzar funcions lleugerament diferents:

 • Hemisferi esquerre: Controla la part dreta del cos i entre les seves funcions hi ha: processar informació lògica, matemàtica i verbal, resolució de problemes, planificació o el llenguatge.
 • Hemisferi dret: Controla la part esquerra del cos i s’encarrega de processar informació visual i espacial o la capacitat creativa.

És important destacar que tots dos hemisferis treballen junts per realitzar una àmplia varietat de tasques complexes.

 

Els lòbuls cerebrals

L’escorça cerebral és la capa externa i més gran del cervell humà. Està organitzada en àrees específiques que s’especialitzen en funcions particulars, els lòbuls cerebrals i aquestes àrees estan connectades entre si a través de fibres nervioses.

Lòbul frontal

El lòbul frontal és una de les àrees més grans i complexes del cervell humà. Té una estructura i funcions molt diverses. Algunes de les funcions clau de què és responsable el lòbul frontal són:

 • Funcions executives: són un conjunt de processos cognitius que permeten planificar, organitzar, iniciar, monitoritzar i controlar accions i pensaments complexos per tal d’aconseguir metes i solucionar problemes. Inclouen habilitats com l’atenció selectiva, la flexibilitat cognitiva, la memòria de treball i la inhibició de respostes no desitjades.
 • Control motor: coordina els moviments voluntaris i la parla.
 • Presa de decisions: ajuda a avaluar opcions i prendre decisions.
 • Conducta social: influeix en la conducta social i emocional, inclosa l’empatia i la regulació emocional.
 • Aprenentatge per recompensa i càstig: està involucrat a l’associació de recompensa i càstig amb estímuls i accions específiques.
 • Llenguatge: al lòbul frontal hi ha l’àrea responsable de la producció del llenguatge parlat i escrit, l’àrea de Broca.

Lòbul parietal

El lòbul parietal està situat entre el lòbul frontal i occipital. És una regió important del cervell que s’encarrega de processar i integrar informació sensorial i motora. Més concretament, entre les funcions consta:

 • Processament sensorial: processa la informació sensorial, incloent-hi tacte, dolor, temperatura i percepció espacial.
 • Integració sensorial: integra informació sensorial de diferents fonts, tant internes com a externes.
 • Processament numèric: és responsable del processament i comprensió dels números i les matemàtiques.
 • Regulació motora: involucrat en la planificació i control motor.

Lòbul occipital

El lòbul occipital es troba a la zona posterior del cap. Les funcions que duu a terme el lòbul occipital es relacionen fonamentalment amb el sentit de la vista:

 • Percepció visual: processa la informació visual rebuda pels ulls i la converteix en imatges mentals.
 • Identificació d’objectes: ajuda a identificar i reconèixer objectes visuals.
 • Visió espacial: permet percebre la posició i el moviment dels objectes a l’espai.

Lòbul temporal

El lòbul temporal està situat als costats del cap, a l’alçada de les orelles. Aquest lòbul està implicat en diverses funcions molt importants com:

 • Percepció auditiva: realitza el processament inicial de la informació auditiva.
 • Llenguatge: al lòbul temporal se situa l’àrea de Wernicke, la principal encarregada de la comprensió del llenguatge.
 • Memòria: permet la formació, emmagatzematge i recuperació de la memòria a curt i llarg termini.
 • Processament emocional: es duu a terme la percepció i processament de les emocions

La ínsula

Es troba a l’interior del cervell humà, just a sota dels lòbuls frontal, temporal i parietal. L’ínsula és una estructura petita però important implicada en una àmplia varietat de funcions:

 • Percepció sensorial: integració de la informació sensorial, inclòs el gust, l’olfacte i la percepció del dolor.
 • Emoció: l’ínsula està molt connectada amb el sistema límbic, per la qual cosa està implicada en la regulació de les emocions. Concretament, s’ha relacionat molt amb el desig i les addiccions.
 • Regulació autonòmica: regulació de la freqüència cardíaca, temperatura corporal, equilibri i altres funcions corporals.
 • Cognició social: processament d’informació social, incloent l’empatia.

El Diencèfal

El diencèfal està situat sota els hemisferis ia sobre del tronc cerebral. Està format per dues estructures: el Tàlem i l’Hipotàlem.

 • Tàlem: és l’estructura per on passa tota la informació sensorial i motora i, en part, es processa. Des d´aquí es distribueix la informació a les àrees cerebrals corresponents. A més, intervé en el control motor, la modulació emocional i el control del son.
 • Hipotàlem: és una àrea imprescindible per a la regulació de moltes funcions corporals i per mantenir l’homeòstasi. Intervé en funcions com ara: la ingesta d’aliments, el son, la temperatura corporal, la secreció d’hormones, la regulació emocional o la freqüència cardíaca.

El Sistema Límbic

El sistema límbic, o el també anomenat “Cervell emocional”, és un conjunt d’estructures cerebrals que estan involucrades en la regulació de les emocions, la memòria, l’aprenentatge i la motivació. El conformen principalment l’hipotàlem, l’hipocamp, l’amígdala i l’escorça orbitofrontal. No obstant això, també hi intervenen altres àrees relacionades com el Gir Cingulat, l’Àrea Septal o l’Àrea Tegmental Ventral. Les funcions de les principals àrees implicades són:

 

 • Hipotàlem: com s’esmenta anteriorment, una de les funcions en què està implicada aquesta estructura és en la regulació emocional.
 • Hipocamp: té un paper fonamental en els processos de memòria i aprenentatge.
 • Amígdala: està implicada en la regulació emocional, la memòria emocional, la resposta de fugida o lluita i la resposta sexual, entre d’altres funcions.
 • Escorça Orbitofrontal: participa en el control d’impulsos, la regulació de la conducta, l’avaluació social i la presa de decisions.

Els Ganglis Basals

Els ganglis basals són un grup d’estructures de substància grisa ubicades a la base del cervell i formats per: la Substància Negra, el Globus Pàl·lid, el Nucli Caudat, el Putamen, el Nucli Accumbens i el Nucli Subtalàmic.

Tenen diverses funcions importants, però a nivell genèric intervenen en el control del moviment, la programació de seqüències de moviments, la regulació dels estats d’alerta i l’aprenentatge.

El cervell, un univers per descobrir

El cervell continua sent un gran desconegut. És un òrgan complex i sorprenent, amb moltes funcions i característiques úniques.

Tot i els avenços en la comprensió de la seva estructura i el seu funcionament, encara hi ha molt per aprendre sobre ell. L’estudi del cervell és crucial per comprendre la ment humana, els trastorns mentals i neurològics i, així, millorar la qualitat de vida.

Una de les eines de què disposem per a l’estudi del cervell és el QEEG o mapeig topogràfic, que permet conèixer l’activitat elèctrica cerebral. Gràcies a aquesta prova és possible relacionar trastorns mentals o neurològics amb una activitat cerebral concreta a diferents parts del cervell. Basant-nos en aquest coneixement, a Neuroscenter duem a terme el Neurofeedback, una teràpia que permet al cervell aprendre a modular la seva activitat elèctrica de manera no invasiva i, així, millorar la simptomatologia.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?