Les neurones: els components bàsics de la ment

Les neurones són les protagonistes indiscutibles del nostre sistema nerviós. Per entendre com funciona la nostra ment i el nostre cos, hem d’entendre primer què són les neurones i com funcionen.

Què són les neurones?

Les neurones són les cèl·lules del Sistema Nerviós, format pel Sistema Nerviós Central (SNC) i el Sistema Nerviós Perifèric (SNP), que estan connectades entre si per poder enviar i rebre informació. El procés pel qual generem noves neurones, tant a l’etapa embrionària com durant tota la nostra vida, es coneix com a neurogènesi.

Una neurona està composta per diverses parts fonamentals:

  • Dendrites: Són les ramificacions que reben impulsos nerviosos d’altres neurones i els transmeten al cos cel·lular.
  • Cos cel·lular (soma): És la part central de la neurona i conté el nucli amb el material genètic de la cèl·lula.
  • Axó: És una llarga prolongació que s’encarrega de transmetre els impulsos nerviosos cap a altres cèl·lules. L’axó pot estar embolicat amb una capa de mielina, formant les beines de mielina, que permeten conduir l’impuls nerviós més ràpid.
  • Botons terminals (terminals axònics): Són les petites ramificacions que es troben al final de l’axó que alliberen els neurotransmissors.

 

Comunicació Neuronal

Les neurones es comuniquen a través d’un procés electroquímic. Quan s’estimula una neurona, es genera un senyal elèctric, un potencial d’acció que viatja al llarg de l’axó. Aquest potencial d’acció desencadena l’alliberament del neurotransmissor, que creuarà l’espai entre neurones fins a unir-se al receptor de la neurona receptora. Aquest espai anomenat esquerda sinàptica és on es produeix la sinapsi.

Les neurones col·laboren per formar xarxes dins del cervell i la medul·la espinal. Aquestes xarxes s’encarreguen de processar la informació i de dur a terme diverses funcions cognitives. A través d’aquestes xarxes, la informació flueix, i ens permet percebre el món, prendre decisions i experimentar la vida.

 

Tipus de Neurones

Hi ha diversos tipus de neurones segons diferents classificacions.

Basant-nos en la transmissió de l’impuls nerviós, podem trobar les neurones presinàptiques, encarregades d’enviar els neurotransmissors, i les neurones postsinàptiques, que són les que reben aquests neurotransmissors.

Un altre enfocament de classificació es basa en la direcció de l’impuls nerviós i la seva funció, on trobem les neurones aferents, que són les neurones sensorials, encarregades de portar la informació des dels receptors cap al Sistema Nerviós Central, i les neurones eferents, que són les neurones motores, que transmeten la informació des del Sistema Nerviós Central fins als músculs i òrgans. D’altra banda, també hi trobem les interneurones, que s’encarreguen de connectar diferents neurones i participen en la integració i el processament de la informació.

També podem classificar les neurones segons eltipus de sinapsi, diferenciant entre neurones excitatòries, les que generen una resposta excitatòria a la neurona postsinàptica, i neurones inhibitòries, que generen una resposta inhibitòria a la neurona postsinàptica. A més, hi ha neurones moduladores que s’encarreguen de la regulació de la resposta neuronal.

Les neurones també es poden classificar segons la morfologia. Les neurones unipolars tenen una sola prolongació que actua tant de dendrita com d’axó. Les neurones bipolars en tenen dues, una dendrita i un axó. Les neurones multipolars són les més comunes i tenen múltiples dendrites d’entrada i un axó de sortida.

Finalment, segons el neurotransmissor que alliberen, trobem neurones serotoninèrgiques, dopaminèrgiques, GABAèrgiques, glutamatèrgiques, colinèrgiques, noradrenèrgiques, etc., cadascuna amb les seves funcions i efectes específics.

 

Neurones i Aprenentatge

Les neurones són fonamentals per als processos d’aprenentatge i memòria. Quan aprenem alguna cosa nova, les nostres neurones formen noves connexions i enforteixen les que ja tenim. Aquest procés es coneix com a neuroplasticitat. Durant l’aprenentatge, l’estimulació repetida o intensa enforteix les connexions sinàptiques, cosa que facilita la transmissió de senyals elèctrics i químics.

La plasticitat sinàptica i la formació de noves connexions neuronals són fonamentals per emmagatzemar la informació. A mesura que es repeteix i es reforça l’aprenentatge, les nostres connexions sinàptiques s’enforteixen i això facilita la recuperació posterior i el record de la informació que aprenem.

La neuroplasticitat, aquesta gran capacitat de les neurones per adaptar-se i canviar, és una cosa també fonamental en la rehabilitació i recuperació després de lesions cerebrals o accidents cerebrovasculars.

 

Neurofeedback

El Neurofeedback és una tècnica que, mitjançant entrenament cerebral, permet optimitzar el funcionament cerebral. El Neurofeedback pot influir en la manera com les neurones es comuniquen entre si. El cervell aprèn a regular la seva pròpia activitat elèctrica i, així, pot millorar diferents habilitats i trastorns.

A Neuroscenter, realitzem entrenament en Neurofeedback als nostres centres de Barcelona i Girona per ajudar a millorar diferents tipus de simptomatologia i habilitats cognitives dels nostres pacients.

 

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?