Saps què és el neurodesenvolupament infantil?

Primers passos: El Neurodesenvolupament Infantil

Durant el Neurodesenvolupament Infantil actuen mecanismes mitjançant els quals el sistema nerviós s’organitza com un sistema de relació.

El Sistema Nerviós genera diferents respostes en funció de les situacions i del medi ambient en què es troba, interactuant amb aquest. La conducta humana ve determinada des del naixement per factors de caràcter genètic, però al llarg del temps és modificada per les experiències que va vivint el nen, com els vincles afectius que estableix, com interactua amb el seu entorn, les cures físiques que rep, etc. Experiències que calen per assegurar el desenvolupament d’una arquitectura neuronal correcta.

És en els primers anys de vida del nen quan es conformen totes les habilitats cognitives, motrius, perceptives i sociocomunicatives que afavoriran la seva correcta i equilibrada adaptació al medi. Amb això, el desenvolupament infantil suposa un procés d’interacció entre l’organisme i el medi en què es desenvolupa, cosa que dóna lloc a la maduració orgànica i funcional del Sistema Nerviós.

Un procés que es produeix per cicles i no de manera lineal. Per això, els primers mesos d’un nadó són vitals per aconseguir el desenvolupament cerebral més gran.I en aquest sentit, els pares han de procurar una bona nutrició i hidratació al nen, a més de proporcionar una àmplia varietat d’estímuls ambientals. Això està molt relacionat amb el creixement neuronal. Hem de tenir en compte que un nounat té un pes cerebral del 20% del d’un adult, però en complir els dos anys ja ha desenvolupat el 80% d’aquest òrgan..

Períodes crítics

Durant els períodes crítics es produeix un desenvolupament massiu i molt ràpid de les neurones i de les connexions dirigit a aconseguir un aprenentatge àgil de processos cognitius més complexos. És justament en aquests moments quan el nadó compta amb una gran capacitat per absorbir, assimilar, aprendre i recuperar informació més ràpidament sense que li suposi un gran esforç. Apareixen llavors comportaments i processos cognitius i emocionals que sorprenen els pares a la vida diària dels seus fills.

Aquests períodes s’alternen amb moments d’aturada, generant una discontinuïtat en el desenvolupament neuronal que pot donar lloc a comportaments regressius, com plorar, irritar-se, estar més inquiets del normal, perdre les rutines apreses, demanar més afecte dels pares o sentir-se emocionalment inestables.

Quin és l’objectiu del neurodesenvolupament infantil?

L’objectiu del neurodesenvolupament infantil és reconèixer, anticipar i identificar els possibles riscos i alteracions del Sistema Nerviós i la resta de subsistemes involucrats que poden tenir un impacte negatiu en el desenvolupament del nen, permetent prendre les decisions adequades i intervenir. Les teràpies del neurodesenvolupament permeten precisament resoldre els problemes derivats d’aquest impacte negatiu, relacionats amb el moviment, la postura, la comunicació i l’aprenentatge, corregint i prevenint els desviaments que es puguin generar per raons biològiques i ambientals.

El bon desenvolupament d’aquest tipus de teràpies se sustenta a la plasticitat del Sistema Nerviós. En el fet que en els primers anys de vida es troba en etapa de creixement accelerat i, de la mateixa manera que posseeix una gran plasticitat, també té una vulnerabilitat elevada. Gràcies a la teràpia, és possible establir noves estructures sinàptiques en funcions que haguessin quedat danyades per malformacions o lesions; i dur a terme una estimulació primerenca per incidir en la fase de l’aprenentatge sobre una estructura cerebral, mitjançant un remodelat per input sensorials, a fi d’aconseguir que l’estructura es reorganitzi de manera diferent.

Aquest tipus d’intervencions s’han de fer com més aviat millor, en funció del problema que es presenti. En alguns casos pot ser des del naixement en cas de nadons amb elevats riscos pre i perinatals Però també quan es presentin signes d’alertes en controls pediàtrics o després de diagnòstics mèdics establerts durant la primera infància, infantesa, adolescència o fins i tot l’etapa adulta Per això, cal dur a terme una Avaluació integral de Neurodesenvolupament per fixar les necessitats prioritàries i determinar les estratègies per abordar el problema.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?