Neurofeedback a la Malaltia d’Alzheimer

Els estudis realitzats sobre el cervell de pacients diagnosticats amb Malaltia d’Alzheimer (MA) evidencien que aquestes persones es caracteritzen per tenir certs patrons d’activitat elèctrica neuronal que es relacionen amb el mal funcionament cerebral. La identificació d’aquests patrons permet intervenir-hi per obtenir beneficis en certes àrees que estan afectades, concretament a través de la realització de Neurofeedback.

Afectació cerebral a la Malaltia d’Alzheimer

Marcadors electroencefalogràfics

Les persones amb malaltia d’Alzheimer comparteixen certs patrons electroencefalogràfics característics d’aquesta malaltia.

Un dels primers indicadors que es pot veure, ja que sol aparèixer des dels inicis de la malaltia, és un augment d’ones lentes i una disminució d’ones ràpides, cosa que produeix un alentiment general de l’Electroencefalograma (EEG). A mesura que la malaltia va avançant, aquest predomini d’ones lentes es va fent més notable, cosa que podria estar directament relacionada amb les àrees implicades en el funcionament de la memòria (lòbuls temporal i frontal).

També s’ha pogut observar una tendència que les ones ràpides, que en persones sanes predominen a la part posterior del cervell, van avançant cap a zones mitjanes.

D’altra banda, hi ha una disminució de la complexitat de les ones. Això és degut al fet que hi ha una pèrdua important del nombre de neurones i, per tant, també hi ha una alteració funcional del cervell.

Aquesta pèrdua neuronal, juntament amb altres factors, també és responsable de la manca de sincronia que hi ha a les connexions cerebrals. Aquesta desincronització causarà que la informació es transmeti de forma més lenta i amb més dificultat, afectant així el seu funcionament.

Proves Neuropsicològiques

La realització de proves neuropsicològiques permet obtenir informació sobre l’estat de certes capacitats cognitivescom ara: memòria, atenció, capacitat verbal, capacitat numèrica, lectoescriptura, entre d’altres.

Una de les més utilitzades en casos de demència o sospita de deteriorament cognitiu és el Mini Mental State Examination (MMSE), ja que permet fer un primer cribratge de l’estat cognitiu a diferents àrees.

Mitjançant la realització d’aquest test a persones amb MA s’ha observat que els resultats donen suport a les dades obtingudes amb l’EEG. En concret, s’ha constatat l’existència de dèficits en la capacitat atencional, la memòria o la fluïdesa verbal, entre altres funcions.

Fisiologia i morfologia del cervell

A la MA es produeix una acumulació de plaques de beta amiloides i cabdells neurofibril·lars que generen canvis en l’activitat neuronal i que poden ser responsables de les alteracions que pateixen les persones amb aquest diagnòstic. L’atròfia de les neurones de l’hipocamp i del neocòrtex provocarà que es redueixi l’activació neuronal i l’enviament d’informació entre neurones.

A la MA podem trobar disfuncions en gran part de l’escorça cerebral, és especialment destacable la degeneració a l’àrea de l’escorça prefrontal (EPF).

L’Escorça Prefrontal està implicada en allò que s’anomena: Funcions Executives. Aquest tipus de funcions són: raonament, planificació, fixació de metes, presa de decisions, iniciar i finalitzar tasques, organització, atenció, inhibició, flexibilitat, memòria de treball i anticipació. És a dir, aquesta àrea està implicada en la realització de funcions complexes i, per tant, rep i envia informació a moltes altres localitzacions cerebrals.

Els problemes atencionals apareixen des del començament i es mantenen durant tota la malaltia. Primer es veurà afectada l’atenció selectiva i, posteriorment, la memòria episòdica.

Amb l’envelliment, el nivell d’activitat de la EPF va disminuint, però en els casos de demència aquesta disminució es produeix de manera molt més ràpida i intensa.

El deteriorament que es produeix a l’escorça frontal i temporal estarà relacionat amb els problemes de memòria tan característics a la MA.

Aquests canvis en la morfologia i la fisiologia cerebral seran els causants de les variacions que es produeixen a l’EEG.

Tractament amb Neurofeedback

Els estudis realitzats amb EEG han deixat clar que hi ha canvis en l’activitat neuronal a la MA. Aquesta informació ens permet intervenir terapèuticament sobre aquests patrons.

El Neurofeedbackpot ser aplicat en aquests casos per contribuir a frenar el deteriorament cognitiu i millorar certs aspectes de la vida del pacient.

Mitjançant aquest entrenament es busca potenciar aquelles ones que s’han vist disminuïdes per causa de la malaltia i reduir les que es troben en excés. D’aquesta manera, encara que no és possible millorar les capacitats cognitives que ja s’han vist deteriorades, sí que és possible aconseguir que el deteriorament sigui més lent.

També podrà contribuir a reduir la simptomatologia ansiosa o millorar l’estat d’ànim que sovint està afectat en aquesta malaltia.

Si bé és cert que cal continuar investigant, els estudis clínics realitzats fins ara apunten que els pacients amb Malaltia d’Alzheimer poden obtenir importants beneficis de l’entrenament a Neurofeedback.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?