Neurofeedback a casa

Recentment han aparegut al mercat tota mena de dispositius creats per realitzar Neurofeedback a casa, una proposta que a priori pot resultar molt interessant.

Puc realitzar Neurofeedback a casa meva?

Hi ha diferents maneres de dur a terme l’entrenament amb Neurofeedback a casa.

D’una banda, es proposa portar a casa del pacient tot l’equip que s’utilitza en una clínica per fer neurofeedback. A més, la persona haurà de comptar amb wifi, una pantalla i un lloc confortable a casa per poder fer l’entrenament. Durant la sessió la persona estarà connectada per videotrucada amb un professional que li anirà donant les indicacions necessàries.

D’altra banda, s’han desenvolupat aplicacions i aparells de mesura molt més simples que faciliten al pacient poder fer Neurofeedback a casa de manera autònoma, sense la implicació de cap professional.

Quin equipament necessito?

Les dues opcions que acabem de definir per poder fer Neurofeedback a casa impliquen haver de pagar per l’equipament. Ja sigui el lloguer de l’equip tècnic (l’ordinador, el gel, un gorro, un amplificador i els cables) o la compra dels aparells i aplicacions.

Neurofeedback a casa vs Neurofeedback a la clínica

Vegem quins són els avantatges de realitzar el Neurofeedback a casa o a un centre especialitzat:

Avantatges del Neurofeedback a casa:

 • Pot realitzar-se sense necessitat de desplaçar-se a cap clínica.
 • Si es realitza sense el seguiment d’un professional, no depèn de la disponibilitat que tingui i es pot fer en l’horari que millor convingui.
 • De vegades pot resultar una mica més econòmic que el Neurofeedback a la clínica. El preu pot variar molt segons l’opció escollida.

Avantatges del Neurofeedback realitzat a una clínica:

 • Es realitza una primera valoració particular de cada pacient per part d’un Psicòleg especialitzat. Es coneix en profunditat el cas per poder determinar si el Neurofeedback és el tractament adequat per a la persona.
 • S’estableix un pla d’entrenament adaptat a cada cas particular i tenint en compte tots els factors que puguin afectar el tractament.
 • La col·locació del gorro és essencial perquè el Neurofeedback sigui efectiu i haver-lo de col·locar un mateix és una cosa difícil de fer, més encara sense la formació necessària per saber col·locar-lo.
 • La persona que aplica el Neurofeedback és un professional de la psicologia especialitzat en aquest camp i capacitat per fer aquest tractament.
 • El professional pot controlar el registre en tot moment i actuar en cas que hi pugui haver qualsevol tipus d’interferència o error.
 • El/la psicòleg/òloga especialista podrà assegurar en tot moment que el Neurofeedback s’està duent a terme de forma segura i garantir que se’n tregui el màxim profit.

Per tot això creiem, com a professionals especialitzats en Neurofeedback, que és altament recomanable que aquest tractament es dugui a terme a una clínica especialitzada i sota la supervisió i acompanyament d’un especialista.

Com és una sessió a Neuroscenter i quin tipus d'anàlisis fan?

El primer pas és realitzar una sessió d’avaluació perquè el/la psicòleg/òloga pugui conèixer el motiu de consulta i valorar si el Neurofeedback és el tractament idoni per al cas particular del pacient.

El pas següent serà realitzar un Mapeig Cerebral (EEG), és a dir, fer un registre de l’activitat elèctrica cerebral. Per això es col·locarà un gorro amb 19 sensors i es recollirà la informació necessària per al seu posterior anàlisi. D’aquesta manera es determinaran quins són els patrons d’ones cerebrals i s’establirà un pla d’entrenament personalitzat.

Un cop es comunica al pacient quins han estat els resultats obtinguts i quin és el tractament recomanat, ja es pot iniciar el Neurofeedback. El més usual és que es recomana un mínim de 20 sessions amb una durada de 30-45 minuts per sessió.

Finalment, després de finalitzar les 20 sessions de Neurofeedback, es realitzarà novament el Mapeig Cerebral per tal de poder comparar els resultats de forma objectiva i quantificar quina ha estat la millora i en quins aspectes en concret.

Puc fer exercicis a casa que ajudin al tractament realitzat a la clínica?

Encara que la nostra recomanació és que l’entrenament en Neurofeedback s’ha de fer a una clínica especialitzada, sí que es poden dur a terme certes pràctiques a casa que facilitaran l’obtenció de millors resultats.

 • Tenir un bon descans augmenta l’eficacia del Neurofeedback. És igual d’important el temps que dediquem a l’entrenament cerebral com el que dediquem al descans mental.
 • Realitzar exercici físic ajuda a mantenir la ment clara, genera endorfines i redueix el nivell d’estrés, la qual cosa facilitarà també l’entrenament.
 • És aconsellable evitar el consum de cafeïna previament a la sessió. La cafeïna pot augmentar el nivell d’ansietat i això entorpiria l’entrenament.
 • Realitzar una autoavaluaciódel que s’experimenta després de cada sessió i als dies que passen entre les sessions ajudarà a definir el progrés i saber si s’està anant a la direcció correcta.
 • Dedicar uns minuts al dia a intentar recuperar l’estat de calma que s’experimenta durant l’entrenament farà que cada cop sigui més fàcil poder accedir a aquest estat d’ànim. Això es pot fer a través de la relaxació, exercicis de respiració, meditació, entre d’altres.

Aquests són alguns punts que cal tenir en compte mentre es realitza el tractament i que potenciaran encara més les millores que s’obtenen amb el Neurofeedback.

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?