Com diferenciar entre depressió bipolar i unipolar

La depressió és un trastorn que afecta milions de persones a tot el món. S’estima que al voltant del 5% d’adults la pateixen, i és gairebé el doble de freqüent en dones que en homes i més probable en persones de més de 60 anys. Tot i això, no totes les formes de depressió són iguals. Podem diferenciar dos tipus principals de depressió: la depressió bipolar i la depressió unipolar.

Què és la depressió unipolar i la depressió bipolar?

La depressió unipolar, és el que coneixem com a trastorn depressiu més gran. És un trastorn mental que es caracteritza per la presència de cinc o més dels símptomes següents, incloent l’estat d’ànim deprimit o la disminució de l’interès o el plaer en les activitats:

 1. Estat d’ànim deprimit la majoria del dia: tristesa constant, sensació de buit o desesperança.
 2. Disminució de l’interès per les activitats: Es perd l’interès en activitats que se solien gaudir, com aficions o relacionar-se amb altres persones.
 3. Canvis en el pes corporal: Es pot produir pèrdua o augment significatiu del pes.
 4. Trastorns del son: insomni, dificultat per agafar el son o mantenir-lo, o hipersòmnia, és a dir, dormir més del que és habitual.
 5. Agitació o retard psicomotor: Pot ser que la persona estigui inquieta habitualment o, per contra, que hi hagi un alentiment dels moviments.
 6. Sentiment d’inutilitat o culpa excessiva: La persona se sent inútil, amb baixa autoestima i pot experimentar culpa sense motiu o de forma desproporcionada.
 7. Dificultats cognitives: Problemes per concentrar-se, prendre decisions simples o processar la informació de manera eficient.
 8. Pensaments de mort: Poden presentar-se pensaments recurrents sobre la mort, desitjos de morir, ideació suïcida o fins i tot intents de treure’s la vida.

D’altra banda, quan parlem de depressió bipolar fem referència als episodis depressius que apareixen dins del trastorn bipolar. El trastorn bipolar es caracteritza per la presència d’episodis maníacs o hipomaníacs i episodis depressius.

 1. Als episodis maníacs s’experimenta un estat d’ànim elevat o irritable, juntament amb un excés d’energia, una autoestima inflada, no cal dormir, els pensaments estan accelerats i hi ha una tendència a realitzar activitats de risc. Els episodis hipomaníacs són similars, però de menor intensitat i durada.
 2. Els episodis depressius són períodes de profunda tristesa, manca d’interès o plaer en les activitats quotidianes, alteracions en el son i la gana, fatiga, dificultat per concentrar-se i pensaments de mort o suïcidi.

Com distingir-les

Si en ambdós trastorns hi ha episodis depressius, com podem distingir si es tracta d’un episodi depressiu que forma part del trastorn bipolar o si és un trastorn depressiu més gran?

Els resultats de la investigació i els casos que s’han estudiat a la clínica han permès trobar certes diferències entre els episodis de depressió bipolar i unipolar. La depressió bipolar presenta certes característiques particulars que poden facilitar-ne la distinció de la depressió unipolar. Aquestes característiques són:

 • Inici precoç i abrupte de l’episodi depressiu: La depressió bipolar sol manifestar-se abans dels 25 anys, en contrast amb altres tipus de depressió que poden aparèixer al llarg de la vida. A més, és habitual que l’episodi depressiu del trastorn bipolar aparegui de forma sobtada, a diferència de la depressió unipolar en què l’inici sol ser més gradual.
 • Major nombre d’episodis depressius i de major gravetat: Les persones amb depressió bipolar tendeixen a experimentar un nombre més gran d’episodis depressius al llarg de la seva vida i també tendeixen a ser més intensos i greus en comparació amb la depressió unipolar.
 • Antecedents familiars de trastorn bipolar: Se suggereix que el trastorn bipolar pot tenir un component genètic, ja que s’ha pogut comprovar que hi ha més probabilitat d’antecedents familiars de trastorn bipolar en persones que pateixen aquest trastorn.
 • Pitjor resposta als antidepressius convencionals: Les persones amb depressió bipolar solen respondre pitjor en ser tractats amb antidepressius convencionals, fins i tot poden arribar a induir episodis d’hipomania.
 • Símptomes psicòtics i símptomes atípics de depressió: En alguns casos de depressió bipolar, es poden presentar símptomes psicòtics, com al·lucinacions o deliris, durant els episodis depressius. També és més probable que apareguin símptomes atípics, com augment de la gana, augment d’hores de son, cansament i pesadesa a les extremitats.
 • Abús de substàncies: Hi ha una associació més gran entre la depressió bipolar i l’abús de substàncies addictives, com l’alcohol, el cànnabis o la cocaïna.

Tot i que podem ressaltar certes diferències entre la depressió bipolar i unipolar, és important tenir en compte que només un professional capacitat podrà dur a terme el diagnòstic adequat, fent l’avaluació necessària per poder-ho fer.

 

Tractament per a la depressió bipolar i unipolar

Si creus que pots estar travessant un episodi depressiu, és fonamental que puguis comptar amb l’ajuda d’un especialista en salut mental.

El tractament per a la depressió bipolar i la depressió unipolar pot variar segons les necessitats de cadascú. El tractament ha de ser personalitzat per a cada pacient i moltes vegades es durà a terme des d’un enfocament multidisciplinari.

La teràpia psicològica per tractar la depressió és un pilar fonamental, ja que ens ajudarà a comprendre i trobar les habilitats necessàries per poder afrontar aquesta situació.

En casos de depressió l’inici dels quals s’ha relacionat amb experiències traumàtiques, l’ EMDR ha demostrat ser altament efectiu. Amb aquesta tècnica es treballarà en aquests esdeveniments traumàtics perquè la persona els pugui processar i reduir el malestar associat.

El Neurofeedback és una tècnica que es fa servir per modificar els patrons d’ones cerebrals, en aquest cas els associats amb els símptomes depressius i la gestió emocional. Aquest entrenament no invasiu ensenya el cervell a funcionar de manera més equilibrada, cosa que condueix a una millora dels símptomes.

En alguns casos, els psicofàrmacs també poden ser beneficiosos. Treballar amb un psiquiatre és important per determinar el medicament adequat per a cada cas individual.

 

A Neuroscenter, comptem amb un equip de professionals de la salut mental que realitzaran una avaluació inicial amb l’objectiu de determinar l’enfocament i el tractament més adequats per a cada pacient. Podem atendre’t sense importar on et trobis. Comptem amb centres per fer consulta presencial a Barcelona i Girona, així com l’opció de realitzar consulta online.

 

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Quiero que me llamen
Politica y privacidad
*Todas nuestras terapias se pueden realizar online a excepción de Neurofeedback

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?