Sessions EMDR

Coneix els nostres centres

Ubicats a Barcelona i Girona

Valoració a Google

4.9
4.9/5

Clínica Neuroscenter

Centres a Barcelona i Girona

4.9
4.9/5

¿Com funcionen les sessions d’EMDR?

Per a entendre millor com funcionen les sessions d’EMDR, ordenem el procés en 6 passos:

Presa de contacte

Els objectius generals de la primera sessió seran entrar en contacte, conèixer el cas en qüestió, i generar una bona relació terapèutica. Aquest últim aspecte és essencial, ja que en general es tractaran aspectes profunds de la psique. No obstant això, el raport positiu o bona relació terapèutica es quelcom que s’anirà construint no sols durant aquesta primera sessió, sinó al llarg de les diferents sessions.

Anamnesi

Es tracta del mètode mitjançant el qual es recull la informació més rellevant del cas en concret, incloent-hi el problema que ha fet que el pacient acudeixi a rebre teràpia, els hàbits de vida i socials, i la història i dades bàsiques del subjecte. Generalment, es comença preguntant pel problema o demanda que té el subjecte, posant el focus a la situació actual i avaluant tots els aspectes a millorar. Una vegada valorada la situació i establertes les expectatives i objectius del pacient es presentaran els serveis que oferim a Neuroscenter, el Neurofeedback i l’EMDR.

Mapatge del cervell

Per a realitzar el nostre tractament el primer pas és la realització d’un mapatge topogràfic. El mapa cerebral ens permet tenir més informació sobre quines àrees del cervell es troben més afectades a nivell de funcionament global. i a més, ens permetrà fer un seguiment més eficaç de l’evolució del pacient.

Recollida d’informació

En aquesta etapa es recull tota la informació útil per a començar el reprocessament amb l’EMDR. Entenem com a informació útil totes les experiències traumàtiques ancorades en una xarxa de memòria bloquejada o integrada inadequadament al cervell. Els records d’aquests esdeveniments s’emmagatzemen de la manera en què es van experimentar en el moment de l’esdeveniment, «congelats en el temps».

L’EMDR pretén reprocessar aquests records «congelats» amb l’objectiu d’aconseguir un alleujament notable i visible tant a nivell físic, com emocional i sensorial. En aquest punt el pacient haurà de fer un llistat de totes aquelles experiències emocionalment rellevants que han passat i passaran al llarg de la seva vida; d’aquesta manera treballarem el passat, el present i el futur del pacient.

Aplicació del protocol EMDR

És un procés actiu i intensiu de 8 etapes, amb el suport d’un terapeuta, i que pot durar diverses sessions. En aquest moment es demana al pacient que observi atentament. La seva atenció se centra en part en els estímuls sensorials externs (estimulació bilateral), i alhora, també es concentra en part, internament, en l’esdeveniment traumàtic. El rol d’observació crea una distància emocional entre el pacient i l’experiència, la qual cosa facilita una reavaluació cognitiva i emocional.

Beneficis de l’EMDR

L’EMDR produeix canvis notables pel que fa a la cognició, les emocions i l’experiència corporal, després de tan sols unes poques sessions. L’EMDR juntament amb els recursos interns del pacient provoca canvis neuronals, i en fer-ho, inicia processos de desenvolupament i autocuració. L’EMDR no sols facilita un processament accelerat de fragments de memòria traumàtica, sinó que també permet la reestructuració cognitiva, per exemple, una reavaluació de l’experiència, així com una actitud diferent respecte a un mateix i als recursos propis.

Més informació sobre EMDR

Rellena el formulario, responderemos a la brevedad

Omple el formulari, respondrem a la brevetat

Abrir chat
1
¿Necesitas más información?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?